Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Topluma Hizmet Uygulamaları

Covıd-19 Küresel Salgın Sürecinde Ruhsal Sağlık

Yaşadığımız bu COVID-19 küresel salgını sürecinde, fiziksel ve biyolojik sağlık ile ilgili alınması gereken önlemler olduğu gibi, ruhsal sağlık ile ilgili de önlemlerin alınması gerektiği bilinmektedir. Hastalanmaya dair kaygıları ve karantina sürecinin getirdiği olumsuz duyguları tanımak ve beraberinde alınabilecek önlemleri biliyor olmak, kişiye yaşanılan bu belirsizlik içerisinde kendi desteğini sağlayacaktır.

       Yaşadığımız bu süreçte beklenen ruhsal zorluklardan ilki hastalanmaya ve yakınlarımızın hastalanmasına sebep olmaya dair kaygıların oluşmasıdır. Bu tip kaygıların başlamasının anlaşılır olduğunun ve kişinin, kendisinde ruhsal bir problem olmadığını bilmesinin önemli olduğu öncelikli söylenmelidir. Oluşan bu kaygılar ile ilgili destek alınmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz sınır, kişinin günlük hayatında işlevselliğinin bozulmaya başladığını fark ettiği zamanlardır. Yani kişi, günlük rutin hayatı içerisinde sık sık bunlara dair kaygıları yoğun olarak hissediyorsa, bu kaygılarından dolayı gün içerisinde yapması gereken işlerini yapmakta zorlanıyorsa, aldığı tedbirlerin sağlık çalışanlarının önerilerinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorsa, yeterli tedbiri alamadığını düşündüğünde kaygısında artma ve suçluluk gibi zorlayıcı duyguları fazlaca hissediyorsa konu ile ilgili ruhsal bir destek almalıdır.

       Yaşanabilecek ruhsal zorlanmalardan bir diğeri ise, karantina sürecinin yarattığı olumsuz duygularla baş edebilmedeki zorluklardır. Bu süreçte korku, suçluluk, sinirlilik hali, üzüntü, dalgınlık gibi olumsuz duyguların birini ya da birden fazlasını hissediyor olmamız beklenmektedir. Sosyal hayatımızın kısıtlanması, bu sürecin ne zaman sonlanacağına dair bilgimizin olmaması, okula/işe gitme gibi rutinlerimizin bozulmuş olması, herhangi bir sağlık sorunu sonucunda hastaneye gitmemizin risk oluşturabilir olması gibi sorunlar bizleri endişelendirebilmekte ve ruhsal dayanıklılığımızı azaltmaktadır. Yine anlaşılır olan bu duyguları hissetme ve başa çıkmaya çalışma hali, kişinin kendisi tarafından normal karşılanmalıdır. Tüm bu duygular için ruhsal destek alınmasının gerekli olduğu zaman, benzer şekilde işlevselliğin bozulmaya başladığının hissedildiği zamanlar olmalıdır. Kişinin, bu duygularla baş edemediğini fark ettiğinde, mutlaka bir uzmana danışması faydalı olacaktır.

       COVID-19 küresel salgın sürecinde tüm öğrencilerimiz ve personelimizin psikolojik sağlığına önem vermekteyiz. Bu bağlamda, üniversitemizin psikolojik destek birimi tarafından, devam etmekte olan görüşmelerinin yanı sıra, COVID-19 küresel salgını nedeniyle ihtiyaç duyan tüm öğrenci ve personele online platformda psikolojik destek verilmektedir.