Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Üniversitemiz de kullanılmakta olan öğretim Yönetim Sistemi(LMS) güçlendirilerek, canlı sınıf kaynağımız yükseltilmiştir.

Derslerin senkron işlenebilmesi için hocalarımıza iki alternatif sunulmuştur. Adobe Connect ve Microsoft Teams.

Her dersimizde mutlaka senkron ders işlenmesi sağlanmış, buna ek olarak asenkron ders kayıtları, kaynak paylaşımları ile dersler desteklenmiştir.

Öğrenciler ile etkileşimimiz sadece canlı ders portalları üzerinden sağlanmamıştır. Aynı zamanda LMS sistemimizde forum, viki, alıştırma uygulamaları ile etkileşim gün boyu devam etmisi için çalışılmıştır.

Kullanılan öğretim yönetim sistemi öğrencilerimiz tarafından bu dönem öncesinde de aktif olan öğretim yönetim sistemimiz olması öğrenci adaptasyonunu kolaylaştırmıştır.

LMS portalının ödev ve sınav modülleri bulunmaktadır. Akademisyenlerimiz istedikleri derslerde soru bankası oluşturup, saat ve tarih aralığı belirleyerek sınav uygulaması yapabilmişlerdir. Buna ek olarak akademisyenlerimiz canlı derslerinde sunum, proje gibi değerlendirmeler yapabilmiştir.

Bu süreç için üniversitemiz tüm fakülte ve yüksekokullarından komisyon üyeleri seçilmiş ve senkron ders portalları ve öğretim yönetim sistemi konusunda öncelikli eğitilmişlerdir. Komisyon üyelerimiz fakülte ve bölüm akademisyenlerine dönem boyunca ihtiyaç duyduğu konularda destek vermiştir.

Sayfamızda öğrencilerimiz ve hocalarmız için kullanım kılavuzları oluşturulmuş ve sisteme giriş yapmadan da görebilecekleri web sayfamızdan paylaşılmıştır.

Öğretim yönetim sistemi için sınav ve ödev modülleri için kılavız oluşturulmuş ve her fakülte için fakülte ihtiyaçlarına özel sorular oluşması ihtimal ile senkron ödev ve sınav modülü eğitimleri düzenlenmiştir. Verilen tüm eğitimlerin online platformlar üzerinden devam edilmesine sürecin gereği olarak dikkat edilmiştir.